Tro er noget man lever

af sognepræst Hanne Lunsgaard

 

Når danskerne bliver spurgt om deres værdier så betegner 72 % sig som troende. På trods af mangfoldige diskussioner om mandefald og kirkelukninger, så er tallet ganske stabilt.

Kommer man jævnligt i kirken, har man nok også mødt spørgsmålet fra sine omgivelser: ”Er du meget religiøs?” Også som præst bliver man af og til vurderet, enten ved at folk spørger direkte ”Er du meget troende?”. Eller ved omtale i 3. person ”Han eller hun er meget troende”.

 

Hvad mener vi egentlig? Er tro noget der kan måles på en skala? Det tror jeg ikke, og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal svare, når jeg bliver spurgt. ”Ja, jeg er troende, jeg er kristen, jeg tro på Jesus Kristus og treenigheden”.  Men jeg forstår mig ikke på at måle det, som noget der er større eller mindre.

 

”Troen kan flytte bjerge” og havde vi tro så stor som et lille sennepsfrø, kunne vi ved troens magt flytte rundt på de store træer. Men sådan en tro har ingen af os, uanset hvor ofte vi beder og kommer i kirken og læser i biblen. Tro er magt og kraft, men ikke som noget vi ejer og kan fremvise. Tro er magt og kraft, Guds magt, den tro lever Jesus ud i menneskelivet.

 

Tro er at være tro og leve et tillidsfuldt liv, tro er troskab og trofasthed. Tro er at være tro mod Gud, mod sin næste og mod det liv som vi har fået betroet med de udfordringer, problemer og opgaver, vi møder. Tro er noget man lever. Vi skal alle sammen gøre det der skal gøres.

 

Og vi skal gøre det Gud sætter os til, nemlig at leve i kærlighed mod ham og mod hinanden. Vi skal møde omverdenen med tillid og håb.

 

Sådan en tro kan ikke måles med en trosmålestok. Og heldigvis er det heller ikke det Gud gør. I Kristus rækker Gud os troen, det er en gave. Kristus tror for os; han er tro, også når vi tvivler og svigter. Han tror på os, også når vi ikke tror på ham!

 

Tro er noget man lever, ikke som mindre, mere eller større.

 

Tro er at være tro i håb og i kærlighed. Det tror jeg faktisk de fleste danskere er helt klar over i virkelighedens verden, derfor kan vi vel også ganske frimodigt svare ”Ja, jeg er troende”!